Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Krzysztofa Liedla,

Członka Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony.

Kondolencje oraz wyrazy współczucia Rodzinie i Jego Bliskim

składają Akcjonariusze, Zarząd i Rada Nadzorcza PHO