Zapobieganie stratom w łańcuchu dostaw

 

ZAPOBIEGANIE STRATOM W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 

Magazyny i podobne obiekty znajdują się pod ochroną naszej firmy niemal od samego początku naszej działalności, dlatego nasze działania, oprócz ochrony fizycznej wspartej monitoringiem, koncentrują się na zapewnieniu porządku (np. kontrola nad wszystkimi procesami przygotowującymi do spedycji przesyłek czy towarów, jak i nad ich odbiorem) w obiekcie, co zapewnia wygodę osobom w nim pracującym oraz wszystkim klientom centrów.

Najważniejsze dla nas zawsze jest zadowolenie i bezpieczeństwo Klienta, dlatego z usług PHO korzystają zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i duże międzynarodowe sieci logistyczne.