.

Prezes Zarządu

Beniamin Krasicki

Doświadczony menadżer działający od 20 lat w branży ochrony, pracował m.in. w międzynarodowych firmach G4S, Securitas i Falck Security. Od kilkunastu lat jest głównym akcjonariuszem i prezesem Polskiego Holdingu Ochrony i spółki matki Grupa 5, które stały się wiodącymi firmami branży ochrony osób i mienia w Polsce. Chroni m.in. duże obiekty handlowe i logistyczne, a także wiele budynków i terenów należących do tzw. infrastruktury krytycznej (np. jednostki wojskowe, obiekty energetyczne, urzędy samorządowe i administracyjne) w całej Polsce. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy PHO zajmują się też realizacją zadań specjalnych – np. ochrony osobistej VIPów podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Jako członek zarządu Polskiej Izby Ochrony Beniamin Krasicki podejmował inicjatywy i brał udział w przedsięwzięciach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej czy podwyższenia prestiżu pracowników ochrony. Angażuje się też w działania, których celem jest szerzenie wiedzy o zagrożeniach (np. terrorystycznych) i przeciwdziałaniu im – m.in. we współpracy z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Wynikiem tej kooperacji jest między innymi kwartalnik Anty terroryzm czy specjalna, bezpłatna aplikacja Mass Event Security. 
Beniamin Krasicki zasiada także w Radzie Fundacji „XBW Ignacego Krasickiego”.

Wiceprezes Zarządu

Michał Skorecki

Ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w branży bezpieczeństwa biznesu i security, Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego, Business Development Manager oraz Top Manager w polskich i zagranicznych spółkach prawa handlowego; budował nowoczesne start -upy o profilu security i handlowym w Polsce oraz na Bliskim Wschodzie, osobiście realizował i zarządzał wieloma międzynarodowymi projektami w zakresie zapobiegania stratom; pracując w Zarządach odpowiedzialny za budowanie strategii zarządzania spółkami.