607 663 300 info@phosa.pl

Prezes Zarządu

Sebastian Michalkiewicz

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doświadczony i wszechstronnie wykształcony menedżer sektora bezpieczeństwa publicznego. W ciągu lat praktyki zawodowej zdobywał doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w Centralnym Biurze Śledczym Policji, lotniskach oraz innych obiektach o charakterze strategicznym w infrastrukturze miejskiej. Certyfikowany Audytor bezpieczeństwa i Compliance Officer. Swoje 26-cio letnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa sukcesywnie wykorzystuje w Polskim Holdingu Ochrony na stanowisku Prezesa Zarządu.
Doświadczenie zawodowe:
Naczelnik ds. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej CBŚP.
Szef Zarządu CBŚP w Warszawie.
Kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony.
Jeden z założycieli pionu Zwalczania Przestępczości CBŚP (Centralnego
Biura Śledczego Policji).
Odbyte szkolenia przeprowadzane przez Scotland Yard.
Przeszkolony przez Europol w Hadze.
Odznaczony Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP.
Dwukrotnie odznaczony medalem zasługi dla Zasłużonego Policjanta
przez Ministrów Spraw Wewnętrznych.

Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Bednarczyk

Rada Nadzorcza

Sławomir Wagner
Z branżą ochrony związany od 1988 roku. Przez okres ponad dwudziestu sześciu lat prowadzący jako właściciel firmę PHU „WAGPOL”, której podstawowym profilem działalności była ochrona osób i mienia oraz doradztwo i zarządzanie bezpieczeństwem osób i mienia. Autor
szeregu koncepcji, planów ochrony, analiz ekonomicznych, instrukcji i procedur dotyczących
fizycznej i technicznej ochrony obiektów i obszarów, wykonanych na zlecenie podmiotów będących spółkami Skarbu Państwa, administracji samorządowej i firm komercyjnych. Autor wielu artykułów publikowanych
w prasie branżowej dotyczących problematyki ochrony osób i mienia. Wykładowca podczas wielu konferencji krajowych i zagranicznych dotyczących branży ochrony.
Krzysztof Liedel
Doktor nauk wojskowych
w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem. Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania między-narodowego terroryzmu, ekspert w zakresie analizy informacji. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownika Instytutu Analizy
Informacji Collegium Civitas. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestępczością
zorganizowaną, prewencją, zwalczaniem terroryzmu oraz bezpieczeństwem informacyjnym. Stypendysta programu International Visitor Leadership finansowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Należy do grona ekspertów Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, International Association of Crime Analysts oraz International Association for Counterterrorism & Security Professionals.
Andrzej Mroczek
Ekspert ds. terroryzmu i terroru
kryminalnego. Zajmuje się tematyką przestępczości zorganizowanej oraz zarządzaniem w stanach nadzwyczajnych
i kryzysowych. Członek Rady Programowej Collegium Civitas. Współpracownik Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej oraz współautor Prezydenckiego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
Pracował w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz służbach specjalnych. Zajmował również stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.