Usługi

Polski Holding Ochrony oferuje cały pakiet usług związanych z ochroną osób i mienia. Jest zawsze gotów tak skomponować ofertę, korzystając ze wszystkich dostępnych wśród swoich firm członkowskich narzędzi, aby w pełni zaspokoić indywidualne potrzeby klientów.

Polski Holding Ochrony oferuje pakiet usług związanych z ochroną osób i mienia.

•  Ochrona osób i mienia

•  Zapobieganie stratom w łańcuchu dostaw

•  Wysoko rozwinięta technologia monitoringu

•  Systemy wspomagające bezpieczeństwo IT

•  Przeciwdziałanie procesom prania pieniędzy

•  Ochrona osobista i VIP

•  Audyt zabezpieczeń

•  Dobrze wyszkolony i doświadczony zespół

•  Profesjonalna ochrona eventów i imprez

    masowych

• Profesjonalna ochrona klubów nocnych, hoteli i imprez masowych