Szkolenia

 

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

 

Celem nadrzędnym jest prezentowanie aktualnych kierunków i trendów rozwoju bezpieczeństwa, a w szczególności rosnących potrzeb szacowania i oceny ryzyka oraz rozwiązań mających na celu reakcję na nie.

 

Szkolenie obejmuje:

  • Analizę i ocenę ryzyka,
  • Projektowanie systemów bezpieczeństwa,
  • Analiza ”jak liczyć bezpieczeństwo”,
  • Budowanie strategii bezpieczeństwa

 

SZKOLENIA DLA KLIENTA

 

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, która przeprowadza wszelkiego rodzaju szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

SZKOLENIA BHP

 

Pierwsze szkolenie BHP zarówno dla pracowników na stanowiskach  administracyjno-biurowych, jak i robotniczych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. W przypadku osób obejmujące stanowiska kierownicze, pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz ich zakres określone są w §15 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późni. zmian).