607 663 300 info@phosa.pl

Stacja monitoringu

Monitoring wizyjny odbiera, rejestruje i reaguje na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji dozorowej (CCTV). Może być realizowany jako – wsparcie pracy agentów ochrony lub
działać zupełnie niezależnie, wykorzystując wsparcie grup interwencyjnych oraz porządkowych (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe).

 

System nadzoru wizyjnego pozwala na obserwację wielu miejsc na terenie obiektu jednocześnie, bez względu na porę dnia/nocy oraz panujące warunki meteorologiczne. Usługa realizowana wyłącznie w oparciu o system kamer
(bez konieczności instalacji systemu alarmowego). Schemat działania jest identyczny jak w przypadku Monitoringu Alarmowego zaalarmowanego z video-weryfikacją.

Wyróżniamy 3 główne usługi monitorowania wizji

WIRTUALNY OBCHÓD

Monitoring wizyjny odbiera,
rejestruje i reaguje na sygnały

pochodzące z lokalnych systemów
telewizji dororowej (CCTV)

MONITORING ALARMOWY
Z VIDEO – WERYFIKACJĄ

Usługa oparta jest na współpracy
lokalnego systemu alarmowego z
zainstalowanym na terenie obiektu
systemem telewizji dozorowej (CCTV)

 

MONITORING ALARMOWY
Z INTELIGENTNĄ ANALIZĄ
OBRAZU

Usługa realizowana wyłącznie w
oparciu o system kamer (bez
konieczności instalacji systemu alarmowego). Schemat działania jest identyczny jak w przypadku
Monitoringu Alarmowego z Video-weryfikacją