607 663 300 info@phosa.pl

Szanowni klienci, menedżerowie, pracownicy ochrony, partnerzy biznesowi i współpracownicy!

W związku z obecną sytuacją, związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19, oraz wytycznymi władz, zgodnymi z przepisami specustawy obowiązującej od 8 marca 2020 r., Zarząd grupy kapitałowej POLSKI HOLDING OCHRONY pragnie poinformować, iż pozostaje ona w pełni przygotowana do realizacji wszystkich zadań ochronnych, zachowując ciągłość działalności zgodnie z przyjętym programem antykryzysowym, opracowanym na najbliższe dni i tygodnie.

Nasze biura terenowe pozostają nieczynne, jednakże pracujemy w trybie zdalnym, a nasi pracownicy, chcący załatwić swoje bieżące sprawy, proszeni są o kontakt telefoniczny 693 660 039 lub mailowy: INFO@PHOSA.PL. W trybie pilnym nasi Kierownicy ds. Ochrony rozwiozą maski do obiektów w Warszawie i innych miastach, przekazując je naszym pracownikom. Pozostają oni również do pełnej ich dyspozycji telefonicznej lub mailowej, w razie jakichkolwiek pytań, w trybie 24-godzinnym.

Jeśli pracownicy liniowi nie będą mogli dojechać do swoich obiektów, podejmiemy działania w zakresie organizacji mobilnych, zmotoryzowanych patroli wsparcia lokalnego. Częste podjazdy i patrole, nawet jeśli obiekt nie jest stale ochraniany fizycznie, znacznie zwiększą poziom bezpieczeństwa.

W przypadku jakichkolwiek utrudnień w ruchu bieżącym, np. kiedy policja, wojsko lub inne służby zabraniają dojazdu do obiektu – należy wylegitymować się za pomocą legitymacji służbowej lub pełnomocnictwem z załączoną koncesją MSWiA i informować o konieczności dojazdu do ochranianego obiektu.

W ramach procedur alarmowych, do stałej dyspozycji pracowników pozostaje nasz specjalny telefon kryzysowy 661 109 569 oraz e-mail: INFO@PHOSA.PL, na który można zgłaszać wszelkie zdarzenia, mogące mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy i świadczonych w obiektach usług. Zdobyte w ten sposób informacje będą przekazywane do odpowiednich pracowników funkcyjnych lub służb państwowych.

Absolutnie nie odstępujemy od naszych ustawowych obowiązków i tych, wynikających z zawartych umów z klientami. Wszelkimi sposobami staramy się je realizować, na ile jest to, i będzie, możliwe. Staramy się zapanować nad wszelkimi emocjami, poprzez wprowadzenie właściwych procedur i porządku organizacyjnego.

Również Zarząd jest do Państwa dyspozycji w trybie ciągłym. Pozostańmy w pełnej gotowości do czasu stabilizacji sytuacji!

ZARZĄD

POLSKI HOLDING OCHRONY