O firmie

Polski Holding Ochrony to odpowiadająca na obecne wyzwania rynkowe inicjatywa najbardziej innowacyjnych firm polskiego sektora ochrony osób i mienia. Uznały one, że wzajemne wsparcie i ścisła współpraca to wartości, dzięki którym możliwe jest efektywne działanie w dzisiejszym otoczeniu rynkowym.

Wspólne stawanie do przetargów czy wzajemne wsparcie podczas realizacji zleconych zadań pozwolą na sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego Klienta. PHO dokonuje akwizycji najbardziej wartościowych firm usługowych ( w tym głównie ochrony) i wydobywa z nich to co najlepsze.

„W dzisiejszym otoczeniu rynkowym”. Polski Holding Ochrony w ostatnim czasie przejął – włączył do swoich struktur m.in. takie firmy jak Cerber, Certum, Grupa DSF, Monitoring Wizyjny, AVA Security, IFS, Civis, Grupa Ochrony, Monitoring System Solution i IPS (Israeli Polish Security).

Każda z kilkudziesięciu firm należących obecnie do naszej grupy działała w innym obszarze bezpieczeństwa (imprezy masowe, ochrona osiedli, biur czy centrów handlowych, ochrona klubów – bramki) przez co wniosła do PHO istotny potencjał wiedzy i specjalizacji w różniących się od siebie segmentach szeroko pojętej ochrony osób i mienia.