Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Po ostatnich zawirowaniach, nasza firma wchodzi w zupełnie inny etap swojej działalności. Wynikały one zarówno z ogólnej sytuacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej, w tym także prób zakończenia naszej działalności. Dzięki przedsięwziętym przez nas działaniom szybko zminimalizowaliśmy negatywne skutki tych zawirowań i nadając nowe tempo i kierunek rozwoju. Te działania Warunkuje  przede wszystkim obecne otoczenie gospodarcze czyli m. in. aktualne okoliczności ekonomiczne, sytuacja na rynku pracy i związane z tym, zmieniające się, indywidualne potrzeby naszych klientów. Dzięki Waszemu zaangażowaniu nadal działamy, utrzymując zaufanie naszych zleceniodawców. Za Wasz codzienny wkład chcemy Wam bardzo podziękować. Od Was w największym stopniu zależy przecież nasza wspólna kondycja. Z uwagi na konieczność ukończenia działań wewnętrznych, od których w dużym stopniu zależy jak najlepsze rozpoczęcie prorozwojowych działań reorganizacyjnych firmy, prosimy niektórych z Was o cierpliwość i wyrozumiałość. W związku z tym, o czym pisaliśmy na początku, czas oczekiwania na stosowne należności mógł się nieco wydłużyć. Za wszystkie niedogodności przepraszamy. W razie potrzeby, Zarząd pozostaje do Waszej dyspozycji. 
Zarząd
Polski Holding Ochrony S.A.