607 663 300 info@phosa.pl

W chwili obecnej w branży ochrony osób i mienia mamy do czynienia z sytuacją ograniczania bezpośredniej ochrony fizycznej lub całkowitej rezygnacji z tych usług, w wyniku panującej pandemii koronawirusa. Dzieje się to wskutek wprowadzonych zakazów i ograniczeń, dotyczących prowadzenia działalności handlowej i usługowej, jak też ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów administracji państwa.

Wprowadzenie pełnych składek ZUS do umów cywilnoprawnych i ustalenie minimalnej kwoty godzinowej wynikającej z umowy zlecenia, doprowadziło do zmiany formy realizowanych usług z bezpośredniej ochrony fizycznej na formę zabezpieczeń technicznych. Firmy z sektora security, w obawie o podpisane kontrakty, proponują najnowsze rozwiązania zabezpieczeń technicznych. Oprócz tradycyjnych systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), coraz częściej kontrahenci akceptują rozwiązania z zastosowaniem systemów telewizji przemysłowej (CCTV) wraz z wideorejestracją i analizą obrazu.

Polski Holding Ochrony, wychodząc naprzeciw tym trendom, proponuje swoim obecnym, jak również przyszłym klientom najnowsze rozwiązania z zakresu technicznych zabezpieczeń: od projektu, do jego realizacji, obsługi i pełnego serwisu.

Więcej informacji na temat naszych usług można uzyskać, kontaktując się z naszymi specjalistami, drogą e-mail: handlowy@phosa.pl