Audyt zabezpieczeń

 

AUDYTY ZABEZPIECZEŃ

 

Głównym Celem audytu jest zapoznanie się z aktualnym stanem bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektu. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji można opracować zestaw rekomendacji mających na celu zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń.