607 663 300 info@phosa.pl

Witamy

Polski Holding Ochrony to odpowiadająca na obecne wyzwania rynkowe inicjatywa najbardziej innowacyjnych firm polskiego sektora ochrony osób i mienia. Uznały one, że wzajemne wsparcie i ścisła współpraca to wartości, dzięki którym możliwe jest efektywne działanie w dzisiejszym otoczeniu rynkowym. Wspólne stawanie do przetargów czy wzajemne wsparcie w postaci tego, co każda firma posiada najlepszego, podczas realizacji zleconych zadań pozwolą na sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego klienta.

Polski Holding Ochrony S.A.

INŻYNIEROWIE BEZPIECZEŃSTWA

PHO S.A.

Ochrona fizyczna   Monitoring wizyjny   Wieża mobilna

Potencjał

Polski Holding Ochrony dysponuje licznym składem osobowym, złożonym z najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony

Cel

Najważniejszy dla nas jest komfort i zadowolenie klienta. To dla niego każdy z tworzących Polski Holding Ochrony podmiotów udostępnia to, co ma najlepsze:

Wartości

Każdy z tworzących Polski Holding Ochrony podmiotów wyznaje te same wartości – najważniejsze w codziennej pracy i w relacjach z klientami.

Profesjonalna stacja monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny odbiera, rejestruje i reaguje na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji dozorowej (CCTV)

Mobilna Wieża CITY 360

To rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie monitoringu CCTV

“Korzystałam z monitoringu wielu firm.
Od kiedy zdecydowałam się na monitoring oferowany przez PHO poczułam, że moja apteka jest pod nadzorem profesjonalnego systemu dozorowego.
Nowoczesność,innowacyjność i fachowość sprawią, że PHO jest bezkonkurencyjne w swojej branży.”
Polecam każdemu.
Natalia Szczepańska.

Właściciel apteki.

“Od lat współpracuje z PHO.
Profesjonalizm pracowników i odpowiedzialność za powierzone im działania, mające wpływ na obopólny biznes, sprawiają, że nigdy nie zastanawiałem się nad zmianą ochrony.
Usługi tej firmy są gwarantem bezpieczeństwa dla pracowników i terenu budowy, za który jestem odpowiedzialny.”
Marek Rafalski

Właściciel firmy budowlanej.

Napisz do nas

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Ochrony S.A. KRS 0000027151 NIP 5270104539

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/;

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

10. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Kontakt

Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,

Sekretariat

czynny 08:00-16:00

tel:607 663 300

Dyspozytor Stacji Monitoringu

czynny całą dobę

tel. 661 109 569

info@phosa.pl

Dział Handlowy

handlowy@phosa.pl