607 663 300 info@phosa.pl

Witamy

Polski Holding Ochrony to stworzona z myślą o najwyższym standardzie usług grupa łącząca doświadczone i fachowe podmioty sektora ochrony. Dzięki innowacyjnemu podejściu, dbałości o najwyższy standard świadczonych usług oraz nastawieniu na potrzeby klienta jesteśmy jedną z najbardziej docenianych i perspektywicznych firm na polskim rynku usług ochrony osób i mienia.

Polski Holding Ochrony S.A.

Polski Holding Ochrony od lat specjalizuje się w ochronie nie tylko centrów, salonów i sieci handlowych, ale także sklepów oraz magazynów. Nasza działalność wykracza poza tradycyjną ochronę, dlatego zapewniamy bezpieczeństwo klientom placówek handlowych poprzez udzielanie pomocy oraz natychmiastową eliminację zjawisk negatywnych. Dzięki naszej rzetelnej pracy klienci czują się komfortowo i bezpiecznie w lokalach naszych klientów, co pozytywnie wpływa na częstotliwość ich odwiedzin i decyzje zakupowe.

PHO S.A.

Nasi pracownicy dzień i noc strzegą ważnych obiektów należących do sektora publicznego i prywatnego. Wielu z nich ma pokaźne doświadczenie w ochronie osobistej – dlatego z pełnym przekonaniem możemy zapewnić, że kadra holdingu to elita branży ochrony w Polsce. Każdy z wchodzących w skład Polskiego Holdingu Ochrony podmiotów wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, które, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, służą jako wsparcie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony.

Potencjał

Polski Holding Ochrony dysponuje licznym składem osobowym, złożonym z najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony

Cel

Najważniejszy dla nas jest komfort i zadowolenie klienta. To dla niego każdy z tworzących Polski Holding Ochrony podmiotów udostępnia to, co ma najlepsze:

Wartości

Każdy z tworzących Polski Holding Ochrony podmiotów wyznaje te same wartości – najważniejsze w codziennej pracy i w relacjach z klientami.

Profesjonalna stacja monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny odbiera, rejestruje i reaguje na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji dozorowej (CCTV)

Mobilna Wieża CITY 360

To rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie monitoringu CCTV

“Korzystałam z monitoringu wielu firm.
Od kiedy zdecydowałam się na monitoring oferowany przez PHO poczułam, że moja apteka jest pod nadzorem profesjonalnego systemu dozorowego.
Nowoczesność,innowacyjność i fachowość sprawią, że PHO jest bezkonkurencyjne w swojej branży.”
Polecam każdemu.
Natalia Szczepańska.

Właściciel apteki.

“Od lat współpracuje z PHO.
Profesjonalizm pracowników i odpowiedzialność za powierzone im działania, mające wpływ na obopólny biznes, sprawiają, że nigdy nie zastanawiałem się nad zmianą ochrony.
Usługi tej firmy są gwarantem bezpieczeństwa dla pracowników i terenu budowy, za który jestem odpowiedzialny.”
Marek Rafalski

Właściciel firmy budowlanej.

Napisz do nas

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Ochrony S.A. KRS 0000027151 NIP 5270104539

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/;

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

10. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Kontakt

Polski Holding Ochrony Spółka Akcyjna
03-197 Warszawa
ul. Laurowa 39,

Sekretariat

czynny 08:00-16:00

tel:607 663 300

Dyspozytor Stacji Monitoringu

czynny całą dobę

tel. 661 109 569

info@phosa.pl

Dział Handlowy

handlowy@phosa.pl